Neumann János Egyetem Versenyek

VIII. MOBILROBOT PROGRAMOZÓ ORSZÁGOS CSAPATVERSENY versenykiírás

2019/2020-as tanévben, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara megrendezi az VIII. Mobilrobot Programozó országos csapatversenyt középiskolás diákok számára.

A verseny célja
A tehetséges és a mérnöki tudományok, valamint a programozás iránt fokozottan érdeklődő diákok számára, lehetőséget biztosítani arra, hogy tudásukat, kreativitásukat – nemcsak számítástechnikából – az elkészítendő pályamunka és a verseny döntőjén megoldott feladatok bemutatásával összemérjék.

A verseny résztvevői
Iskolatípustól függetlenül bármely 8-12. iskolai évfolyam tanulói, minimum 2 fős, maximum 4 fős csapatban. Egy csapat tagjai különböző iskolák tanulói is lehetnek.
Versenyfeladat

A verseny a LEGO cég által forgalmazott Mindstorms NXT vagy EV3 robotok programozására épül, és 2 fordulós.

Az 1. fordulóban a csapatoknak otthoni munkával kell tetszőlegesen tervezett és épített Mindstorms NXT vagy EV3 robotokra egy általuk választott legalább két robot kommunikációját kihasználó programozási feladatot megvalósítaniuk (pl.: távvezérlési feladat, játékszi-muláció, …). Pályamunkaként a program(ok) magyarázatokkal ellátott forráskódját, a megoldott feladat leírását, és a megoldásról (robotok működéséről) készített videót kell elküldeniük a verseny szervezőinek (célszerűen egy tetszőleges, de elérhető tárhely linkjének megadásával). A programozáshoz bármilyen programozási környezet használható.

A pályamunkákat szakmai zsűri értékeli, figyelembe véve a programozás formai és tartalmi elemeit, a kreativitást, a megvalósítás részleteit.

A zsűri döntése alapján kerül meghívásra a döntőbe (2. forduló) a legjobb 8-10 csapat.

A 2. fordulóban a csapatoknak egy előre elkészített terepasztalon kell útvonalkövetési és akadálypálya jellegű feladatokat megoldaniuk egy előre összeépített robotra írt programok segítségével.

A döntőben a programozásra rendelkezésre álló idő: 90 perc.

A robotot a csapatok hozhatják a versenyre, vagy ennek hiányában a szervezők biztosítják. Ha a robotot a csapat hozza a döntőre, akkor robotnak meg kell felelnie az versenykiírás 1. mellékletében szereplő leírásnak. A robot átépítésére a versenyen nincs lehetőség. Valamennyi robot rendelkezhet 2 fény/szín-, 1 hang-, 1 ultrahang- és 1 nyomásérzékelővel, valamint két nagy szervomotorral és egy médium motorral, amely egy emelőkart mozgat. A robot egy lehetséges építési útmutatóját a 2. melléklet tartalmazza.


Az akadálypályán a feladatok megoldása során a feladat megvalósításának precizitása a döntő (pontozási skála és a zsűri döntése alapján). A zsűri a programok forráskódját is megnézi és pontozza. A megoldás során a csapatok használhatják a rendelkezésükre bocsátott tesztpályát és csapatonként két-két számítógépet a szükséges és telepített programokkal, valamint egy-egy megépített robotot. A döntőn bármilyen programkörnyezet használható a szervezőkkel történő egyeztetés után.

A 90 perc letelte után a csapatok az akadálypályán bemutatják a megoldásaikat, valamint előadás formájában az első fordulóban elkészített programjukat. A kommunikációs program bemutatásához odahaza készíthetnek prezentációt. A bemutatóra csapatonként 15 perc áll a rendelkezésükre.

A tesztpálya teljes egészében csak a döntőn válik ismertté, de a döntőbe jutott csapatoknak a megoldandó programozási feladatok jellegéről, és a tesztpálya vázlatos felépítéséről az első forduló zárását követően tájékoztatót küldünk.

A végső sorrend a zsűri döntése alapján alakul ki, amelynek részei:

- az első fordulóban elkészített program(ok) és robot(ok),
- a második fordulóban megvalósított akadálypálya megoldása,
- a 2. fordulóban megtartott előadás.

A verseny győztes csapatának egyaránt rendelkeznie kell programozói tudással, kreatív tervezési, probléma-megoldási kompetenciákkal és előadói képességekkel is.

Egyéb szabályok
• Minden csapat azonos kategóriában indul, életkortól függetlenül.
• Egy tanuló csak egy csapatnak lehet a tagja, egy csapat csak egy pályaművel nevezhet.
• Egy iskolából több csapat is indulhat.
• A versenyből kizárásra kerülnek a kiírásnak nem megfelelő pályamunkák, valamint a bizonyíthatóan nem önálló (pl.: mások által már publikált) munkák.
• A zsűri által arra érdemesnek ítélt megoldásokat az Interneten (az egyetem honlapján) publikáljuk, természetesen a szerzői jogra vonatkozó szabályok betartásával.

A verseny díjazása
A verseny döntőjébe jutott csapatok díjazására fordított összeg: 500 000 Ft. A döntőbe jutott csapatok az oklevelek mellett számítástechnikai eszközöket, vásárlási utalványokat, egyéb tárgyjutalmakat kapnak.

A verseny határidői
Nevezési határidő: 2019.11.04. (23.59 óra)

Nevezni a

https://docs.google.com/forms/d/17h0y3zwqH7Qg7NZ_zYi-aCJsmfXj4eH1SxLwcrvAOiU

címen elérhető elektronikus űrlapon keresztül lehet.

 

Pályamunkák beküldési határideje (1. forduló zárása): 2020. január 15.


Az elektronikusan feltöltött pályamunkák elérhetőségi linkjét a robotverseny@gmail.com címre kérjük küldeni. A feltöltött anyaghoz a zsűrinek teljes hozzáférése kell, hogy legyen.

Értesítés a döntőbe jutásról: 2020. január 29.


Verseny fő védnöke
Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora

A versenybizottság tagjai (szervezők és elérhetőségek)
Dr. Pásztor Attila – Neumann János Egyetem GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.
e-mail: pasztor.attila@gamf.uni-neumann.hu
tel.: 06 20 421 9931

Kiss Róbert – Bányai Júlia Gimnázium, 6000 Kecskemét, Nyíri u. 11.
e-mail: robekiss@gmail.com
tel.: 06 20 479 8460

Előre is sikeres és eredményes versenyzést kívánva, várjuk mielőbbi nevezésüket!


Tervezz versenyautót!

VIII. Mobilrobot Programozó Országos Csapatverseny

Arduino robotautó programozó verseny

24 órás logisztikai verseny

„A természettudományos ismeretek megszerzését segítő komplex rendszer felépítése és az óvodától egyetemig tartó megvalósítása a Neumann János Egyetemen” EFOP-3.4.4-16-2017-00018